Dette er H1

Dette er H2

Dette er H3

Dette er H4

Dette er H5

Dette er paragraf

Dette er en link

  • Dette er et listepunkt
  • Dette er et ennda et listepunkt

Dette er en setning som er markert

Denne setningen er italic

Denne setningen er bold

Dette er et sitat

Slik setter du inn et bilde

Sharing my blog on LinkedIn

Slik setter du inn en video fra Youtube

Kode kan også settes inn, det ser slik ut:

def print_hi(name)
  puts "Hi, #{name}"
end
print_hi('Tom')
#=> prints 'Hi, Tom' to STDOUT.